Hedef Kitle

Hedef Kitle T.C. Başbakanlık T.C. Adalet Bakanlığı T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı...

Sektör Paydaşları

Sektör Paydaşları Kamu Kurumları İnovasyon Kurumları AR-GE Kuruluşları Patent Kurumları Yerli ve Yabancı Bağımsız Kurumlar İlgili Üniversiteler ve Alt Kademe Eğitim Kurumları İlgili Enstitüleri Araştırma Merkezleri, STK’lar Destek Veren...

Alanlar

Alanlar GENEL ALANLAR Stratejik Araştırmalar, Yayınlar ve Raporlar Uluslararası ve Bölgesel Ağların Kurulumu ve Sürdürülmesi Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Stratejik Vizyon Eğitimleri ve Teknik Geziler SPESİFİK ALANLAR Yönetimde İnovasyon...

Metodoloji

Metodoloji Enstitü’nün kuruluş esaslarının ve çok boyutlu işbirliği imkânlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Enstitü merkezinin kurulması, araştırma ve incelemeler ile projelerin oluşturulması ve projelerin icrası...

Koordinatör

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir. STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, “kıta bazında” Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika – Karayipler ve Kuzey...

Kapsam

Kapsam İnovasyon ülkemiz için yeni bir kavram olsa da, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemini uzun yıllardır işgal etmektedir. Türkiye’nin inovasyon performansının iyileştirilmesi, özel sektörün inovasyon faaliyetlerinin artırılması,...