KAPSAM

İnovasyon ülkemiz için yeni bir kavram olsa da, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemini uzun yıllardır işgal etmektedir. Türkiye’nin inovasyon performansının iyileştirilmesi, özel sektörün inovasyon faaliyetlerinin artırılması, inovasyona dayalı yeni işletmelerin kurulmasının özendirilmesi, şirketlerin üniversite ve araştırma kurumları ile kendi aralarında yaptıkları iş birliklerinin artırılması, bölgesel kalkınmayı tetikleyecek ve hızlandıracak inovasyon politikalarının uygulanmasına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Detay

KOORDİNATÖR

Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir. 

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü ile Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü, İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü, Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumuİslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.

Bizimle İletişime Geçin...

1 + 3 =