Proje’nin koordinatörlüğünü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) üstlenmektedir.

STK tüzel kişiliği ile tarafsız ve bağımsız bir “düşünce kuruluşu” olarak on yıl önce kurulan TASAM, “kıta bazında” Afrika, Asya, Avrupa, Latin AmerikaKarayipler ve Kuzey Amerika, “bölge bazında” Balkanlar, Orta Doğu, KaradenizKafkas ve Akdeniz alanlarına odaklanırken “kimlik bazında” ise Türk Dünyası ve İslam Dünyası alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir. 100 ülkeye varan etkinliği ile TASAM çalışmalarına; ana yönetim, enstitüler ve projelerin bilim, akil kişiler ve diğer çalışma kurullarında yüzlerce saygın, duayen isim ciddi katkılar sunmaktadır.

TASAM bugüne dek; Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü, Afrika Enstitüsü, İslam Ülkeleri Enstitüsü, Siyasal İletişim Enstitüsü, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Çevre ve Şehir Enstitüsü, Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü ve Türkiye Turizm Enstitüsü ile Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü, Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü, İnovasyon ve İnsani Kalkınma Enstitüsü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Enstitüsü, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum Enstitüsü, Ulaşım Lojistik ve Kalkınma Enstitüsü  gibi kurumları ülkemize kazandırmıştır. Ayrıca; Düşünce Kuruluşları Türkiye Diyaloğu, Dünya Türk Forumu, Dünya İslam Forumuİslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu, Balkan İletişim Ağı Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu Türkiye Nükleer Teknoloji Platformu gibi ağları kurucu ve koordinatör olarak işletmektedir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve Türkiye 2053 Projeleri kapsamında “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma” ile diğer Stratejik Lokomotif Sektörler ve “Düşünce Diplomasisi”, “Bilim Diplomasisi”, “İnsani Diplomasi” gibi daha bir çok Sektörel Diplomasi İnşası çalışmasını, Stratejik Vizyon Geliştirme ile Türkiye Yönetim ve Deneyim Programlarını yüksek katılım ve geri dönüşlerle sürdürmektedir.