Sektör Paydaşları

  • Kamu Kurumları
  • İnovasyon Kurumları
  • AR-GE Kuruluşları
  • Patent Kurumları
  • Yerli ve Yabancı Bağımsız Kurumlar
  • İlgili Üniversiteler ve Alt Kademe Eğitim Kurumları
  • İlgili Enstitüleri Araştırma Merkezleri, STK’lar
  • Destek Veren Sektörler